Powszechnie wiadomo, że z rozpoczęciem biznesu wiąże się wiele czynników. Trzeba mieć oczywiście ciekawy i innowatorski pomysł, na który mamy wizję realizacji. Warto znaleźć biznes niszowy, czyli coś, czego konsumenci poszukują, a jeszcze nie jest szeroko dostępne. Warto mieć również zgromadzony pewien kapitał początkowy, który pozwoli nam zacząć. Jednak najważniejszym aspektem jest jednak określenie planu i kroków, którymi będziemy się kierować w drodze po sukces – profesjonalny biznesplan to podstawa. Jak wygląda biznesplan i czy rzeczywiście jest tak przydatny?

Po co i jak przygotować biznesplan?

Biznesplan to dokument danej firmy, zwierający estymację opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Tworzony jest często w celu uzyskania źródła finansowania danej inwestycji. Powinien zawierać cele danej firmy, biorąc pod uwagę wiele aspektów: technologicznych, organizacyjnych czy finansowych. Profesjonalny biznesplan często bywa również elementem wniosku kredytowego, aby udowodnić rentowność nowej inwestycji.

Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować biznesplan i jak wygląda biznesplan, jego zarys może zbudować na podstawie czterech głównych pytań:

 • KTO ma zamiar rozpocząć tę inwestycję/prowadzić ten biznes?
 • CZEGO będzie dotyczyło to przedsięwzięcie?
 • JAK ma wyglądać jego realizacja?
 • ILE trzeba przeznaczyć na to środków pieniężnych?

Jak wygląda biznesplan?

Rozpoczynając tworzenie konspektu, należy się zastanowić, jak wygląda biznesplan. Powinien być zwięzły i przejrzysty. Dobrą praktyką jest zamieszczanie w nim wykresów czy diagramów. Typowe punkty profesjonalnego biznesplanu to:

 1. Streszczenie przedsięwzięcia – musi być skondensowaniem całego planu, który będzie zachęcać do przeczytania całego dokumentu. Sporządza się je na końcu i zawiera najważniejsze informacje. Jego przeczytanie powinno zająć od 5 do 10 minut. Jego zadaniem jest przyciągnięcie uwagi inwestora.
 2. Charakterystyka firmy – powinna zawierać podstawowe dane firmy: lokalizację i zakres działań, dane kontaktowe, rodzaj działalności. Warto dodać również ideę założenia przedsiębiorstwa i jego wizji na przyszłość. Można opisać też istotne osiągnięcia, jeśli nie jest to nowa firma.
 3. Opis danego produktu lub usługi – należy tu opisać, co mamy do zaoferowania i dlaczego konsumenci powinni to kupić. Warto dodać nazwę, specyfikację produktu, koszty wytworzenia. Opis można uzupełnić, aby był jak najbardziej dokładny: dlaczego ta usługa/produkt jest tak wyjątkowa/y, co je wyróżnia, jak będziemy dbać o zachowanie jakości itd.
 4. Opis strategii marketingowej – definiuje kroki, jakie mamy zamiar podjąć w obszarze marketingu. Właściwy opis powinien zawierać narzędzia marketingowe, z jakich planujemy korzystać i ich przybliżone koszty. Trzeba określić sposób sprzedaży, kanał dystrybucji, formy reklamy i zapoznać się z konkurencją na rynku.
 5. Zarządzanie i pracownicy – warto wspomnieć o kadrze pracowniczej, strukturze organizacyjnej czy polityce płacowej firmy.
 6. Rynek i konkurencja – należy wziąć pod uwagę elementy analizy rynku, informacje o branży, do jakiej należy firma oraz zapoznanie z konkurencją i potrzebami konsumentów. Pytania, które warto zadać sobie w tym punkcie to: jakie trendy panują obecnie na rynku, jakie są oczekiwania potencjalnych nabywców, czy jak może zmieniać się popyt?
 7. Plan finansowy – to jedna z najważniejszych części, w której należy określić swoje przychody i koszty prowadzenia firmy. Daje on pogląd, czy biznes będzie opłacalny

Głównym pytaniem jest tu, w jaki sposób przedsiębiorstwo osiągnie zyski? Obejmuje takie elementy, jak:

– perspektywy sprzedaży

– nakłady inwestycyjne (opłaty, zakupy sprzętu, wynagrodzenia pracowników)

– bilans – zestawienie aktywów i pasywów

– plan przepływów pieniężnych

– Analiza SWOT – czyli popularna technika używana do porządkowania informacji. Określa się w niej silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Zalety skorzystania usługi tworzenia profesjonalnego biznesplanu

Kiedy już wiadomo, jak wygląda biznesplan i jak taki biznesplan przygotować, ale nie mamy na to czasu albo umiejętności, warto skorzystać z usług firm zajmujących się ich tworzeniem. Plusy takiego rozwiązania to:

 • wykonanie profesjonalnego biznesplanu do 14 dni
 • dokument w wersji papierowej lub elektronicznej mający od 70 do 100 stron
 • gwarancja na biznesplan i możliwości korekty
 • indywidualna wycena dla każdego klienta
 • firma współpracuje z bankami i instytucjami leasingowymi, mogąca pomóc w uzyskaniu finansowania
 • korzystanie z usług profesjonalnych doradców
 • przeprowadzanie studium wykonalności
 • biznesplan, który pomoże w uzyskaniu dotacji unijnych.

Okazuje się, że wiedząc, jak napisać biznesplan, zwiększamy na stracie swoje szanse na sukces. Jednak musi być on zrobiony profesjonalnie, dlatego warto to powierzyć fachowej firmie, która doskonale wie, co trzeba w nim zawrzeć i dostarczy nam go w atrakcyjnej, indywidualnie dobranej cenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj